Wsparcie dla Inwestora

Zachęty lokalne:

 

W strukturach Urzędu Miejskiego w Orzyszu funkcjonuje Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, którego celem jest wsparcie inwestora od planowania realizacji inwestycji aż po jego zakończenie i późniejszą opieką poinwestycyjną. Każdy inwestor ma do dyspozycji wykwalifikowaną osobę z obsługi inwestora. Do zadań Opiekuna projektu należy:

 • przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów);
 • informowanie o zachętach udzielanych przez Radę Gminy, urzędy pracy oraz SSE, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe itd.;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

 

Dostępne zachęty inwestycyjne:

 

 1. Podatnicy podatku od nieruchomości na mocy uchwał Rady Miejskiej
  w Orzyszu
  Nr XXXIII/228/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia: 28 grudnia 2016 r.
  w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Orzysz:

 

       Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez wsparcie finansowe przedsiębiorców, wdrażamy program pomocy inwestorom, który polega na zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących inwestycje początkowe.

       Program lokalnej pomocy inwestycyjnej przewiduje możliwość uzyskania przez przedsiębiorców pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zależności od zainwestowanej kwoty w inwestycję początkową.

       Okres udzielonego zwolnienia, uzależniony jest od zainwestowanej kwoty w inwestycję początkową i wynosi:

 • 1 rok w przypadku zainwestowania wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 25 000 euro do 50 000 euro,
 • 2 lata w przypadku zainwestowania wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 50 000 euro do 500 000 euro,
 • 3 lata w przypadku zainwestowania wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 500 000 euro do 1 000 000 euro,
 • 4 lata w przypadku zainwestowania wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 1 000 000 euro.

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/229/16 Rady Miejskiej w Orzysz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle lub ich części wykorzystywane pod infrastrukturę „ostatniej mili”.

 

 1. Zwolnienia podatkowe dla inwestorów realizujących inwestycje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zachęty regionalne:

 

 • Centrum Obsługi Inwestora

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Departament Koordynacji Promocji

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,

 1. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel.: +48 89 512 51 70

fax: +48 89 512 91 79

www.wrota.warmia.mazury.pl

 

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60
www: www.wmarr.olsztyn.pl

 

 • Ponadto Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne:


Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel.: 89 535 02 41,
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel.: 87 565 22 17, 
Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel.: 55 239 34 67, 
Ełcki Park Technologiczny, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel.: 87 732 63 01, 
Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel.: 89 612 05 00, 
Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel.: 89 527 45 55, 
Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel.: 513 914 689, 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel.: 515 229 849,.

 

 • Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
  : 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat

Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

 • Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:

  Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
  Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
  Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
  E-mail:punktinformacyjny@cpe.gov.pl
  www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zachęty krajowe

 

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 •  

PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
www: http://www.paih.gov.pl/pl, http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

 

 • Regulacje prawne

 

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem: https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

 

 • Granty rządowe

 

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

 

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje
w następujących sektorach priorytetowych:


– sektor motoryzacyjny,

– sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
– sektor lotniczy,
– sektor biotechnologii,
– sektor rolno-spożywczy,
– sektor nowoczesnych usług,
– działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne