Gmina Orzysz

Położenie

Gmina Orzysz położona jest we wschodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, na pograniczu Pojezierza Ełckiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w rejonie "Zielonych Płuc Polski". Jest to region typowo rolniczy, cechujący się dużymi walorami turystyczno-przyrodniczymi. Istnieją tu doskonałe warunki do wypoczynku, zwłaszcza letniego. Dzięki niskiemu uprzemysłowieniu przyroda zachowała swoje nieskażone bogactwo. Największą atrakcją gminy jest jezioro Orzysz o powierzchni 10,11 km2.

Gmina zajmuje powierzchnię 363,49 km2, co stanowi ok. 20% powierzchni powiatu piskiego. Bezpośrednio graniczy ona z gminami: Pisz i Biała Piska (gminy powiatu piskiego), Mikołajki (powiat mrągowski), Miłki i Wydminy (gminy powiatu giżyckiego) oraz gminami Stare Juchy i Ełk (powiat ełcki).

 

Dane statystyczne (07.2018 r.):

Dostępność komunikacyjna

Gmina Orzysz oddalona jest od administracyjnego centrum kraju –Warszawy ok. 250 km, natomiast od stolicy regionu – Olsztyna ok. 120 km. Stosunkowo blisko – ok 30 km – jest z Orzysza do Giżycka, Pisza, Ełku, będących miastami subregionalnymi.

Gmina leży na przecięciu dróg krajowych:

 • 16 - Grudziądz – Olsztyn – Mrągowo – Orzysz – Ełk – Ogrodniki – granica państwowa z Litwą,
 • 63 - Węgorzewo – Giżycko – Orzysz – Kolno – Łomża – Siedlce – Sławatycze – granica państwowa z Białorusią.

W odległości około 100 km od Orzysza znajdują się granice trzech państw (Rosja – Obwód kaliningradzki, Litwy i Białoruś) w związku z tym, gmina widzi również swoją rolę i szanse w łączeniu firm funkcjonujących na rynku polskim z rynkami krajów nadbałtyckich, Rosji i Białorusi.

Orzysz położony jest przy linii kolejowej Olsztyn – Ełk. Znajduje się tu stacja kolejowa Orzysz. Od września 2009 r. ruch pasażerski na tej linii jest zawieszony. Zmodernizowana została zarówno linia jak i infrastruktura kolejowa (rampy), która służy obecnie głównie potrzebom wojska (ćwiczenia na pobliskim poligonie). Na tej trasie odbywa się również ruch towarowy.

Komunikację autobusową (lokalną) zapewniają przedsiębiorstwa PKS Pisz oraz prywatni przedsiębiorcy. Kursy autobusowe dalekobieżne realizują inne oddziały PKS.

Najbliższe lotniska: Olsztyn – Mazury w Szymanach 96 km, w Gdańsku 286 km, Warszawa-Modlin 212 km.

 

Gospodarka

Na terenie Gminy Orzysz dominują małe i średnie zakłady produkcyjne oraz liczne zakłady usługowe. Przeważająca liczba podmiotów usługowych znajduje się w mieście Orzysz.

Charakter gminy Orzysz jest głównie turystyczny. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz potencjał położenia Gminy coraz większe znaczenie posiadają usługi okołoturystyczne, które z pewnością będą dalej rozwijać się, stanowiąc jedną z głównych funkcji gospodarczych i priorytetowych kierunków rozwoju obszaru.

Orzysz jest miastem handlowo-usługowym, zaś gmina ma charakter typowo rolniczy i dlatego ten sektor stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarki, wpływającą na poziom rozwoju i standard życia mieszkańców.

Sektor gospodarki z największym potencjałem:

 • Turystyka
 • Rolny

Na terenie gminy Orzysz nie ma zlokalizowanych przedsiębiorstw lub firm o znaczeniu ponadlokalnym. Lokalny rynek to głównie mali przedsiębiorcy typu: sklepy wielobranżowe itp.

Rynek pracy (dane za rok 2017)

 • Liczba osób pracujących: w powiecie – 7227, w gminie Orzysz – 773.
 • 29,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Orzysz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie piskim wynosi 3561,61 PLN (2016 r.).
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 2586, w gminie – 403.
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: 7,2% w powiecie i 7,0% w gminie.
 • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie piskim -16,6%.

Edukacja i dostęp do kadr

Na terenie gminy Orzysz znajduje się tylko liceum ogólnokształcące. Natomiast w Piszu (25 km) znajdują się:

 • technika o profilu m.in.: ekonomista, hotelarstwo, mechanik, obsługi turystycznej, informatyk
 • branżowa Szkoła I stopnia o profilu: sprzedawca, ślusarz, kucharz, piekarz, stolarz i inne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów.

Najbliższe szkoły wyższe znajdują się w Ełku (32 km):

 • Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie kierunki mi.in. administracja, geodezja i kartografia;
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, kierunki: zarządzanie, budownictwo, informatyka;
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku, kierunki: turystyka i rekreacja, pedagogika, ekonomia

Instytucje wspierające inwestora

http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/

Instytucje okołobiznesowe

Usługi informatyczne/ serwisy komputerowe

Firma Abakus, 12-250 Orzysz, ul. Ełcka 2f, tel. 874238848

KARWOS NET 12-250 Orzysz, ul. Giżycka 6, tel. kom. 514 689 696

Usługi tłumaczeniowe, w tym tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego:

Winnicka Alicja, 12-250 Orzysz, ul. Os. Robotnicze 7b / 27, tel. kom. 692 704 216

W Orzyszu nie funkcjonują instytucje otoczenia biznesu. Jednakże bliskość dużych ośrodków pozwala na korzystanie z poniższych usług:

Izby gospodarcze

Izba Gospodarcza w Ełku "Ełckie Forum Gospodarcze", 19-300 Ełk, ul. Targowa 2

 

Stowarzyszenia

Warmińsko-Mazurska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, fundacjaelk@wp.pl

Parki technologiczne, naukowo-badawcze i przemysłowe

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku,  tel. +48 87 732 63 01, info@technopark.elk.pl, http://technopark.elk.pl/

 

Ośrodki doradztwa, w tym np. personalnego, rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolnego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 33
Telefon: tel/fax  (87) 423 20 33
E-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl

Kancelarie prawne, w tym kancelarie notarialne i radców prawnych

Kancelaria Notarialna, Notariusz Krzysztof  Tertel, 12-200 Pisz, ul. Kościuszki 2, tel. 87 42 32 057,
Kancelaria Notarialna, Notariusz Agata Gałka, 12-200 Pisz, ul. Rybacka 3, tel. 87 42 32 565,
Kancelaria Notarialna, Notariusz Janina Salkowska, 12-200 Pisz, ul. Rybacka 3B, tel. 87 42 33 927,
Kancelaria Notarialna, Notariusz Katarzyna Alicka -  Truszkowska, 12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1/6, tel. 42 32 087.

Infrastruktura techniczna

Tereny inwestycyjne oferowane inwestorom są w częściowe uzbrojone, a najbliższe media znajdują się w bliskiej odległości.

Stan i poziom infrastruktury technicznej jest na średnim poziomie. Potwierdzeniem tego są dane GUS:

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności (dane za rok 2016):

 • Wodociąg – 75,3% (93,5% miasto)
 • Kanalizacja – 61,5% (80,7% miasto)

Formy spędzania wolnego czasu

Na terenie Gminy Orzysz znajduje się 21 jezior, które stanowią ponad 10 % jej obszaru. Niezwykłą atrakcję stanowi rozległe jezioro Orzysz o rozwiniętej linii brzegowej (pow. 1011 ha, maksymalna głębokość 36 m). Na jeziorze znajduje się kilka wysp o łącznej powierzchni 73,8 ha. Wokół akwenu funkcjonują ośrodki wczasowe, domki letniskowe i inne obiekty hotelarskie, tworzące bazę turystyczną. Na uwagę zasługują również inne jeziora: Ublik, Tyrkło, Rostki czy Buwełno, najgłębsze w gminie (44 m), z którego prowadzą szlaki wodne na jeziora Niegocin i Ublik Wielki.

Na terenie gminy funkcjonują trzy zagospodarowane plaże:

 • Plaża Miejska położona bezpośrednio nad brzegiem jeziora Orzysz. Plaża położona 2 km od centrum miasta, otoczona kompleksem leśnym. W pobliżu znajduje się stadion sportowy, kawiarnia, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz: pole namiotowe, parking oświetlony, niestrzeżony, miejsce zabaw dla dzieci, WC, natrysk, oświetlone pole namiotowe, boisko do piłki siatkowej, pomost, kąpielisko strzeżone, miejsce na ognisko, grill.
 • Plaża „U Faryja” położona nad jeziorem Śniardwy w miejscowości Nowe Guty, w pobliżu drogi krajowej Pisz – Orzysz. Znajduje się tutaj pole namiotowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego (deski surfingowe, kajaki, rowery wodne) oraz boisko do piłki siatkowej.
 • Plaża „Irys”- była „plaża wojskowa” prowadzona przez Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego Irys w Orzyszu.

Na obszarze zlokalizowane są szlaki turystyczne dające przyjezdnym możliwość aktywnego spędzenia czasu. Należą do nich:

TRASA „A” - „WOKÓŁ JEZIORA ŚNIARDWY” – szlak niebieski

Przebieg: Pisz - Niedźwiedzi Róg- Wejsuny- Popielno - Mikołajki –Dziubiele – Suchy Róg - Tuchlin – Zdęgówko – Wężewo - Okartowo – Zdory – Szczechy Wielkie – Pisz (100,4 km, w tym na terenie gminy Orzysz 26,0 km).

TRASA „B” - „WOKÓŁ JEZIORA ORZYSZ” – szlak czerwony

Przebieg: Orzysz-Grądy-Odoje-Czarne-Pańska Wola, Pańska Wola(osada)-Skomack Wielki-Ogródek-Rostki Skomackie- Wierzbiny- Orzysz.

TRASA „C” – „PO SZWAJCARII ORZYSKIEJ” – szlak zielony

Przebieg: Orzysz – Grądy – Odoje –Danowo – Stoczki – Ublik –Cierzpięty – Zastrużne – Drozdowo – Wężewo – Okartowo (30,5 km)

TRASA „D” - „SZLAK JEZIOR RYNNOWYCH” – szlak czarny

Przebieg: Orzysz – Kolonia Grądy Podmiejskie – Pianki – Ublik – Cierzpięty –Mataszczyki – Tyrkło – Wężewo - Okartowo (22,0 km).

TRASA „E” - „SZLAK RODZINNY” – szlak żółty

Przebieg: Orzysz – Grądy – Odoje – Sumki – Pianki – Mikosze (19,4 km)

„SZLAK KAJAKOWY IM. M. KAJKI"

Trasa szlaku łączy jezioro Śniardwy, Tyrkło, rzekę Orzyszę, kanał Orzyski, jezioro Orzysz, kanał Rostki, jezioro Rostki, kanał Ogródek oraz jezioro Ogródek, Lipińskie i Zdedy. Szlak o długości 34 km.

SZLAK PIESZY -NIEBIESKI

Trasa szlaku: Czarne - Skomack Wielki - Ogródek (Muzeum Kajki) - Klusy - Ruska Wieś - Talusy - Szarejki – Ełk.

 

Szczegółowe informacje dotyczące atrakcji turystycznych można znaleźć na stronie Urzędu www.orzysz.pl